0228-317206 | 088-2337012 info@ikchetankerenkhuizen.nl

EDUCATIE

Een kind is ca 5000 uur per jaar wakker. Daarvan gaat het 940 uur naar school, de rest is ook voor zijn of haar ontwikkeling!

Vanuit deze gedachte is een school als aparte instelling ondenkbaar. Daarom werken wij in Het Anker, samen met kinderopvang, schoolmaatschappelijk werk, ergotherapie en dyslexiebegeleiding. We streven ernaar om uw kind een totaal pakket aan mogelijkheden te bieden. Het onderwijs is daar een onderdeel van.

Wij hechten eraan ook binnen het onderwijs het doel niet uit het oog te verliezen. Kinderen willen zich ontwikkelen en leren. We maken gebruik van een breed aanbod waarbij we vakken waar mogelijk geïntegreerd (in samenhang met elkaar) aanbieden. Daar horen rekenen en taal natuurlijk ook bij, maar tegelijkertijd weten we dat er nog veel meer te leren valt! Wat te denken van cultuur, natuur, techniek, ICT, zaakvakken en muziek. Uw kind krijgt bij ons een breed pakket aangeboden.

Pedagogische visie

Ons uitgangspunt is dat kinderen creatieve, onderzoekende mensen zijn vol ideeën en gedachten. Zij zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Kinderen zijn gericht op communicatie en verkennen de wereld om zich heen. Zij drukken zich niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Al deze vormen hebben hun eigen kracht en mogelijkheden. Kinderen leren het meest van elkaar, dus kijken en luisteren naar wat de kinderen  zelf bezighoudt is van groot belang.  

Meer weten over de onderwijsinhoud:

nl_NL